κύντατος

κύντατος -άτη, -ον (Α)
αισχρότατος, αναιδέστατος («καὶ ὅτις μάλα κύντατος ἀνδρῶν ξεινίου αἰδεῑται Ζηνός θέμιν», Απολλ. Ρόδ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Υπερθετ. τ. επιθ. < κύων, σχηματισμένος με την κατάλ. -τατος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • κύντατος — more dog like masc nom sg κύντερος more dog like masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κυντατώτατα — κύντατος more dog like adverbial superl κύντατος more dog like neut nom/voc/acc superl pl κύντερος more dog like adverbial superl κύντερος more dog like neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κυντατώτατον — κύντατος more dog like masc acc superl sg κύντατος more dog like neut nom/voc/acc superl sg κύντερος more dog like masc acc superl sg κύντερος more dog like neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κύντατον — κύντατος more dog like masc acc sg κύντατος more dog like neut nom/voc/acc sg κύντερος more dog like masc acc sg κύντερος more dog like neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κύντατα — κύντατος more dog like neut nom/voc/acc pl κύντερος more dog like neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κύντατ' — κύντατα , κύντατος more dog like neut nom/voc/acc pl κύντατε , κύντατος more dog like masc voc sg κύνταται , κύντατος more dog like fem nom/voc pl κύντατα , κύντερος more dog like neut nom/voc/acc pl κύντατε , κύντερος more dog like masc voc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • k̂u̯on-, k̂un- —     k̂u̯on , k̂un     English meaning: dog (*animal with a strong sense of smell)     Deutsche Übersetzung: “Hund”     Grammatical information: originally nom. sg. k̂uu̯ō(n), gen. k̂unós     Material: O.Ind. svü and s(u)vü “dog”, gen. sunas,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.